EU-nämnden ska inte underskattas

EU-frågor är viktiga. EU-frågor är svenska frågor. EU-lagstiftning blir svensk lagstiftning. EU-nämnden är viktig. Såväl förra som denna mandatperiod har jag hand om Rif-frågorna (rättsliga, inrikes), konkurrens, barn, kultur och ungdom är mina områden. Vad är då EU-nämnden? Regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig till beslut i EU:s ministerråd. Därför samråder regeringen med EU-nämnden inför varje rådsmöte. Regeringen samråder även med EU-nämnden om möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Det är inte ofta både Expressen och Aftonbladets ledare är överens, och när de är de då vet man en sak – det är allvar. Och i detta fall är de överens: regeringen måste ta EU-frågorna på större allvar och regeringen behöver en EU-minister. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article19743634.ab

Igår var det kaos på EU-nämnden och det var inte vem som helst som kom på besök utan det var självaste statsministern Löfven. Han drev under mötet själv driva tre olika linjer för regeringens mandat, bli påtvingad ajournering, förvirra sina partikamrater så de inte ens vet vad de ska yrka på och miljöpartiet vågade knappt försöka tolka honom sen fick han åka till Bryssel med Alliansens motförslag som förhandlingsmandat. Löfven citat från EU-nämnden: ”Man måste ha en linje och ett mål för var man kan acceptera att landa när man pratar med de som ger mandatet”. Låter det krångligt? Läs denna blogg som reder ut bra. Så bra det går… Finns litet ihopklipp från mötet – dagens ord: sifferbingo. Nästan hela finns på riksdagens hemsida.

Europaportalen skriver också.
Löfven sa ikväll från Bryssel i #rapport regeringen ville gå längre än Alliansen. Nej du kunde inte framföra en linje är mitt svar… Hur det går är långt ifrån klart. Men en sak är säker EU-nämnden är viktig och regeringen måste komma bättre förbereda.

Update:
I fredags tog jag återrapporten för KD, ni kan se den på riksdagens hemsida.
Jag sade
”Tack herr ordföranden och tack statsministern för redogörelsen, det var verkligen viktiga frågor som lyftes på mötet.
Likt flera andra varit inne på vill jag beklaga att statsministern inte nådde hela vägen fram utan gick med på klart lägre mål än det medskick som kommit från EU-nämnden. Med detta resultat vill jag också betona att det kanske är bättre hålla lägre profil än att kalla Alliansen för klimatfientliga – vad länmnar då detta resultat statsministern gått med på att kallas för något.
Det är viktigt att framöver för att sträka samarbetet komma väl förbered till EU-nämnden och återkoppla när det sker förändringar i förhandlingarna. Det ’r bra tt ha så stort öppenhet som möjligt. Det är viktigt för oss här i Sverige och även för Sverige inom den Europeiska unionen.”

Sedan var S tvugna att kalla det för politiskt spel att Alliansen inte är nöjda efter det haveri som var i EU-nämnden som vi markerat emot och då var jag tvungen göra ett andra inlägg.

”Tack herr ordförande.
Vi fällde inte regeringen. Utan lade ned våra röster när det nya nivåerna stämdes av med EUN i natten just för att det skulle bli ett Miljö- och klimatavtal. Återigen vill jag understrycka och det är ett medskick till statsministern och övriga regeringen. Att det är viktigt för att sträcka samarbetet att framöver komma väl förbered till EU-nämnden och återkoppla när det sker förändringar i förhandlingarna.”

Var social, dela med dig!