Tillsätt en bostadssocial utredning

Det är mycket diskussioner politisk om social housing

”Tillsätt en bostadssocial utredning”

Caroline Szyber, KD

Vi behöver en större social dimension i bostadspolitiken som fokuserar på dem som står längst från bostadsmarknaden. Det behövs ett målinriktat arbete som frigör mark, sänker kostnaden vid byggande och frigör rörligheten i bostadskedjan. En ledstjärna i planarbete måste också vara tanken att blanda olika former av bostadsformer och storlekar. Det behövs en bred bostadssocial utredning som får i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur bostadsförsörjningen för utsatta grupper ska utformas i framtiden.

Var social, dela med dig!