Bostadsmarknadens behov av reformer

Har denna vecka debattartikel i Byggindustrin.

Bostadsmarknadens behov av reformer

För närvarande sitter allianspartierna i förhandlingar med regeringen. Förhandlingarna har föregåtts av många kristdemokratiska uppmaningar till att mötas över blockgränserna för att lösa de stora knäckfrågorna i bostadspolitiken. Frågor som skatter, hyressättningssystemet och den bristande rörligheten på bostadsmarknaden är av den karaktär att de behöver hållfasta överenskommelser för att nå framgång. Hittills tycks dock regeringen tyvärr endast vilja ta förhandlingarna till intäkt för att förhala nödvändiga reformer.

Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Bland kortsiktiga förändringar framträder möjligheten att kunna utlösa kristillstånd med påföljande undantag i Plan- och bygglagen vilket Boverket efterlyst sen tidigt i höstas. Regeringen snabbutreder till slut detta nu men behöver utsträcka undantagen till att omfatta fler bostäder än bara tält. Den nya anvisningslagen tvingar kommunerna att i princip omedelbart ordna med boende. De långsiktigt destruktiva, sociala konsekvenserna av att då placera nyanlända i modulhus, containrar och baracker måste vägas mot att bygga konventionellt. Med undantagsregler på plats visar flertalet aktörer hur man med trähus och/eller med industriellt byggande kan bygga konventionellt boende under mycket korta tidsrymder för långa, hållbara livslängder. Med rätt lagstiftning på plats kan segregerade och socialt ohållbara bostadsområden undvikas.

För mer långsiktiga förändringar måste man våga titta på flyttskatterna, hyressättningssystemet och rensa upp i regeldjungeln. Det är problem som måste adresseras sammantaget. Flyttskatterna gör att allt för många uppger att de bor kvar i för stora hus på grund av reavinstbeskattningen. Kristdemokraterna vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad.

Regelförenklingsarbetet skulle kunna underlättas av de färdiga förslag som kommit av utredningar föreslagna under Alliansregerinen. Reformer som generösare bullerregler, undantag för tillgänglighetshinder, privat initiativrätt, strandskyddsreformer, enklare planprocess, utformningsbestämmelser i detaljplan, inskränkningar hur många gånger samma ärende kan överklagas och fler bygglovsbefriade åtgärder skulle kunna underlätta byggandet. Tyvärr är regeringens taktik i dessa fall att urholka, stoppa eller ignorera. Andra reformer, som förbud mot kommunala särkrav har inte följts upp och därmed gett klåfingriga kommuner möjlighet att urholka.

Nödvändiga reformer för Sveriges bostadsmarknad handlar om flera frågor. Bostadsmarknadens brist på rörlighet, dess överbyråkratisering och dåligt fungerande produktionsmarknad är intrasslade i problem som går in i varandra och därför kräver politiskt mod för att lösa. Bostadsförhandlingarna behövs men måste innebära reella reformer som förändrar förutsättningarna att bygga och innebär att bostadsmarknaden kan normaliseras från dagens krisläge.

Caroline Szyber
Ordförande i civilutskottet
Kristdemokraterna

Var social, dela med dig!