VA hinder för villabebyggelse – skriftlig fråga

Fråga 2016/17:1386 Hinder för villabebyggelse

av Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

I början av maj månad uppdaterade SCB statistiken för nyproduktion av småhus och flerbostadshus. Det mönster som varit tydligt en tid bekräftades. Även om vi kan se en liten uppgång så klarar inte produktionen av småhus att växa i samma takt som flerbostadshus.

Detta trots att flera undersökningar vittnar om att en överväldigande majoritet av bostadskonsumenter vill bo i villa och att efterfrågan är stor. Den sparsamma villaproduktionen bidrar till bostadskedjans orörlighet, vilket påverkar utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet negativt.

Ett hinder för tillkomsten av nya villaområden är vattentjänstlagens krav på kommuner att stå för vatten och avlopp. Vattentjänstlagens krav på att för en samlad bebyggelse med mer än 20 hus uppföra kommunala lösningar omöjliggör enskilda eller samfälleliga lösningar i enlighet med anläggningslagen och miljöbalken. Detta trots att det finns goda och kostnadseffektiva möjligheter till godkända vatten- och avloppslösningar utan kommunalt va. I stället innebär lagens krav enorma kostnader för kommunerna.

För små kommuner innebär kraven så pass stora kostnader att de undviker att planlägga nya villaområden. Grannar till nya villaexploateringar riskerar också att beläggas med tvångsanslutning för hundratusentals kronor. Regeringen har under en längre tid på flera sätt uppmärksammats på problemet utan att presentera en lösning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Tänker statsrådet verka för att regeringen lämnar förslag som förändrar vattentjänstlagens roll som hinder för nybyggnation utanför tätort?

Var social, dela med dig!