Nya uppdrag

Pressmeddelande
Stockholm den 23 oktober 2017

Caroline Szyber i KD-toppen

– Säkra gator och tak över huvudet. Två så grundläggande saker som ska vara självklara men idag inte är det. För mitt politiska arbete är detta centrala frågor.

I samband med att den nyvalda partistyrelsen hade sitt första möte under söndagen, valdes Caroline Szyber in i det verkställande utskottet för Kristdemokraterna. Caroline Szyber är riksdagsledamot för KD och ordförande i civilutskottet, med beslutet tar hon plats i partiets högsta ledning.

– Bostadsfrågan är ett gigantiskt problem för breda grupper. Vårt parti vågar i de här frågorna öppna de dörrar som regeringen inte klarar. Rikstinget har till exempel tagit avgörande beslut om att reformera hyresregleringen och att trappa ned på ränteavdragen.

– Otryggheten som breder ut sig till följd av en försvagad poliskår och ett otillräckligt rättssystem sliter isär tilliten. Vi kan inte vara utan tillit som samhällskomponent. Kristdemokraterna har vassa förslag för att vända den här utvecklingen, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!