Viktigt se över lagstiftningen så månggifte blir förbjudet


Idag deltog jag i en debatt i riksdagen om månggifte.

I Sverige är månggiften, även kallade polygama äktenskap, förbjudna. Men det finns ett undantag för äktenskap som är ingångna innan människor kommit till Sverige. Månggiften har erkänts eller registrerats av myndigheter som Skatteverket och Migrationsverket trots förbudet, eftersom det finns ett undantag i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Din bakgrund ska inte få avgöra din framtid. Patriarkala och religiösa strukturer i ursprungslandet får inte gälla här. Alla kvinnor ska ha samma frihet.

Regeringen har bett Skatteverket göra en kartläggning samtidigt som en enig riksdag under våren 2017 tillkännagav till regeringen att tillsätta en utredning för att stoppa undantaget. Det var Hedersnätverket som bjudit in företrädare för Skatteverket och Migrationsverket för att berätta hur deras rättstillämpning ser ut, omfattningen av fenomenet och varför de har valt att registrera månggiften. Därefter följer ett politiskt samtal mellan Civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD) och vice ordförande Johan Löfstrand (S).

13.00 – 13.20 Föredragning av Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket
13.20 – 13.40 Föredragning av Carl Bexelius, biträdande rättschef hos Migrationsverket
13.40 – 14.10 Debatt mellan migrationsminister Johan Löfstrand (S), vice ordförande i Civilutskottet och Caroline Szyber (KD), ordförande Civilutskottet
14.10 – 14.20 Frågestund och avslutning

Det var väldigt tydligt efter goda dragningar av myndigheterna att lagen måste ses över. Det är också vad Alliansen vill ha en utredning. Det finns ett tillkännagivande från i våras från civilutskottet.

Var social, dela med dig!