Underlätta bostadskarriär för fler

Sveriges bostadsmarknad har höga trösklar. Många gånger krävs plånbok, kontakter och fläckfritt förflutet för att få någonstans att bo. Att bli bostadslös är inte något som bara drabbar samhällets mest utsatta. Det kan räcka med en skilsmässa eller att förlora jobbet.

De bostäder som nu byggs är för dyra för att vara ett första boende. Flyttkedjorna som kommer av nybyggnationer skulle normalt frigöra de billigare lägenheterna. Istället ser vi nu hur flyttkedjan står lika stilla som regeringens bostadspolitik. Gruppen äldre i villa har sedan slutet av 90-talet ökat markant och flyttintensiteten minskar. Det är för stora risker och kostnader förknippade med flytt, inte blev det bättre heller av det senaste amorteringskravet regeringen vill införa.

Kristdemokraterna har kraftfulla skatteförslag för att öka rörligheten, men vi vill också öka bostadsbidragen för barnfamiljer och äldre. Vi tycker också att det vid varje nybyggnation ska avsättas en procentandel av bostäderna till utsatta personer.

Får vi väljarnas förtroende att bilda regering vill vi tina upp dagens frusna bostadsmarknad så att tröskeln till en bostad blir möjlig att stiga över.

Var social, dela med dig!