Lättare hyra ut i andra hand

− Genom en friare andrahandsuthyrning skulle bostäder frigöras och rörligheten på bostadsmarknaden öka utan att bruksvärdessystemet äventyras. Därför antog vårstämman för Kristdemokraterna i Stockholms stad ett förslag om att reglerna kring andrahandsuthyrning ska lättas. Hyressättningen ska vara friare för bostadsinnehavaren och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ska ha svårare att neka uthyrning.

Det säger Caroline Szyber (KD), distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms stad samt Erik Slottner (KD), vice distriktsordförande, i en kommentar till vårstämmans beslut.

− Genom att tillåta en friare hyressättning och mindre rigida regler vid andrahandsuthyrning skulle den svarta marknaden minska, rörligheten öka och flera lägenheter som idag står tomma kunna hyras ut. Det tillsammans med att slopa skatten vid uthyrning för del av bostad skulle vara mycket betydelsefulla åtgärder för Stockholms bostadsmarknad. Stockholms handelskammare bedömer att det kan skapa upp till 43 000 bostadstillfällen.

− Bruksvärdessystemet har en social funktion där parterna har ansvaret för hyresförhandlingarna. Samtidigt har det lett till att utbud och efterfrågan inte matchar, vilket påskyndat ombildningar och minskat intresset för att bygga hyresrätter i attraktiva lägen. Sedan i fjol gäller en ny förhandlingsordning där de privata värdarna också förhandlar hyrorna. Vi uppmanar parterna i Stockholm att ta ansvar för att sluta avtal där hyrorna bättre avspeglar hyresgästernas värderingar av bostadens läge, i likhet med vad som har skett i Göteborg och Malmö, avslutar Caroline Szyber (KD) och Erik Slottner (KD).

Update:

Webfinans tar upp vårt uttalande.

Var social, dela med dig!
,