Syrien förtrycker kurder & andra minoriter samt motarbetar demokratirörelsen

Igår var jag och talade på konferens om bristen på mänskliga rättigheter och den svåra situationen för kurder i Syrien ordnad av Kurdocide Watch – CHAK på ABF-huset.

Jag talade om vikten att Sverige blir tydligare mot Syrien och tydligt uppmärksammar den svåra situationen för kurder.

Jag sitter i justitieutskottet och EU-nämnden och är glad att jag fått komma och tala här idag, har tyvärr inte kunnat vara med hela dagen då jag varit och talat på några årsmöten runt om i Stockholm och vädret har varit allt annat än lätt att ta sig fram i.

Inför att jag skulle komma hit idag satt jag och tänkte på hur det ser i ut länderna i närheten av Syrien. I många länder i närheten av Syrien händer det nu en hel del, i regionen känner man hur demokratiska vindar blåser. Frihetskampen började i Tunisien och har spridit sig som en löpeld till Sudan, Jemen och Egypten. Förhoppningsvis är det här bara början på befrielsen bort från maktfullkomlighet och korrupta diktaturer.

Syrien förtrycker demokratirörelsen inom landet, samt begränsar möjligheten till yttrandefrihet och religionsfrihet. Idag när jag på årsmötena skulle ge en bild av situationen i Syrien blev den såhär:

Människor utsätts för godtyckliga fängelsestraff, förföljelse och tortyr. Antalet människor som arresteras av den syriska säkerhetstjänsten och försvinner sedan spårlöst har ökat. Inom ramen för arabiseringen, berövas folk sin egendom och mark. Kurder kan i Syrien inte ärva eller på annat sätt överlåta sin mark från kurd till kurd. Många kurder i Syrien är fortfarande papperslösa, de registreras inte som medborgare när de föds. Avsaknaden av demokratiska och mänskliga rättigheter är stora i Syrien. Det gör att kurder inte får ta del av utbildning eller hälso- och sjukvård i Syrien. Man kan bli fängslad om man skriver på kurdiska. Oliktänkande och demokratirörelse-aktivister slås ofta ner på brutala sätt och ofta görs massarresteringar. Dekret 49 måste avskaffas då den gör den ekonomiska situationen för kutder mycket svår. Att man blir fängslad för att man vill fira högtider.

Kort sagt: behandlingen mot minoriteter är allvarlig – när jag berättade idag berättade om detta och att kurder är statslösa i Syrien blev folk helt bestörta. Många vet inte om detta hemska förtryck och många förstår inte varför det inte hört mer om.

Därför är denna dag så viktig, för det handlar om att lyfta upp kurd-frågan i debatten och informera om den allvarliga situationen. Jag som politiker har ett ansvar att hjälpa till att upplysa så folk ska förstå hur hårt förtrycket om kurder är i Syrien. Att man måste låsas att en far lever för staten för att inte förlora familjen mark. För mig som jurist som sitter i justitieutskottet i riksdagen är det helt ofattbart att kurder inte har laglig rätt att ärva i Syrien. Man behöver alltså inte enbart titta tillbaka historiskt för att se ett förtryck av kurder. Det finns idag. I flera länder. De länder som förtrycker kurderna har alltid sett som sin självklara rätt att använda alla medel för att krossa kurdernas strävan för sina grundläggande rättigheter. 

EU, FN och Sverige måste visa att Syriens övergrepp av sin befolkning inte är acceptabel. Vi måste våga vara kritiska. Kan inte vänta på att fler fängslas, torteras utan vi måste höja våra röster idag. Utrikesminister Bildt kan redan idag fördöma den svår situationen för kurder i Syrien.

För mig som är jurist är det en självklart är också att vi bör använda det internationella rättsystemet för att lagföra dem som begår brott mot kurdernas mänskliga fri och rättigheter. 

Vi måste lyfta frågan i det offentliga rummet. Det gäller vi får upp frågan på den svenska politiska agendan, på den internationella politiska agenda. Flera riksdagspartier var tydliga när iranska parlamentariker skulle komma på besök. Samma ska gälla för Syrien. Det är viktigt att inte bjuda in parlamentarikerna till Riksdagen, låtsas som om man träffar jämbördiga parter, vi ska inte åka till statsbesök till Syrien och de ska inte få komma hit och få komma in i fin rummen. Jag säger det igen, vi måste upplysa om det förtryck som sker om kurder och vi måste kräva att Sverige och världen blir tydligare mot Syrien att detta inte på något sätt är acceptabelt och vi måste markera öppet att vi anser att det är fel. 

Tack!

Bloggat tidigare; här och här och här.

Det togs också slutsatser som jag kommer lägga upp framöver som jag står bakom.

Var social, dela med dig!